Náhodný obrázek

P1160624

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Aktualita ze základní školy.


31. 1. 2019 Posměch tady nechceme

Poslední lednový den je již tradičně spojen s předáváním pololetního vysvědčení. My jsme tuto událost spojili s celoškolní akcí nesoucí název Posměch tady nechceme. Tento den jsme se neučili podle rozvrhu, ale třídní učitelé strávili celé dopoledne se svojí třídou. Povídali jsme si, malovali, hráli hry.21.12.2018 Včelaření

Včelaření
UŽ VÍME, že v prostředí lidského obydlí se utváří zvláštní společenství rostlin a živočichů. Je to společenstvo uměle vytvořené člověkem.13. 12. 2018 Vánoční dílny

 

 4.12. 2018 Dějepisná olympiáda

Školní kolo Olympiády z dějepisu
V úterý 4.12. se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 10 žáků a v letošním školním roce byly hlavním tématem české středověké dějiny. V 18 úkolech řešili nejen klasické otázky, ale také vědomostní kvízy a doplňovací cvičení.
Nejúspěšnější účastníci : 1. Marek Kryštof – úspěšnost 61,5%
2. Maxmilián Sobek – úspěšnost 50%
3. Radek Ryneš – úspěšnost 44%

  

26. 4. 2019 Nebezpečí návykových látek

 

Dne 26. 4. se zúčastnili osmáci a deváťáci besedy s pracovníky projektového pracoviště STREETWORK  v Českém Krumlově na téma Nebezpečí návykových látek.

 6. 4. 2019 Turistický kroužek

Železniční zastávka Žlábek byla výchozím bodem prvního jarního výšlapu našeho turistického kroužku. Trasa vedla kolem Olšova, přes obec Žlábek,  Jelm, Stifterovu stezku k rozhledně a poté do Horní Plané. Cestou jsme mnohokrát zastavovali, abychom si přečetli informační tabule, ale také abychom se posilnili. Děti byly skvělé! Sledovaly okolí a ptaly se na vše, co viděly či našly v lese.2.4.2019 Velikonoční tvoření v Domově důchodců

Zdařilé velikonoční tvoření v Domově důchodců
První dubnové úterý se dvacítka žáků sedmé třídy vypravila do zdejšího Domova důchodců, aby společně s jejími obyvateli vytvářeli velikonoční výzdobu. Hned na začátku se rozdělili do několika skupinek, které barvily velikonoční vajíčka, pekly vynikající perníčky a připravovaly drobné dekorační velikonoční předměty. Společné setkání bylo příjemné a velké poděkování patří i paní Heřmánkové, která nám velmi pomohla s materiálem i s vlastním tvořením.
https://zshp19.rajce.idnes.cz/Velikonocni_tvoreni_v_Domove_duchodcu_v_Ho...20. 3. 2019 FollowMe

 

20. 3. 2019 jsme se s  osmáky a deváťáky zúčastnili v České Krumlově projekce filmového dokumentu FollowMe v rámci festivalu Jeden svět, což je festival dokumentárních filmů o lidských právech.