Náhodný obrázek

PICT2468

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Základní informace MŠ 

Mateřská škola v Horní Plané sídlí v Dobrovodské ul. č.81 a je součástí ZŠ a MŠ Horní Planá. Vedoucí učitelkou je Radka Preňková, ředitelkou školy je Mgr. Eva Dlouhá.


Poskytujeme celodenní předškolní vzdělávání dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let v době

od 6,30 do 16,30 hodin. Tuto možnost nabízíme i dětem maminek na mateřské / rodičovské dovolené, nezaměstnaných rodičů, dětem z dětského domova a integrujeme děti se zdravotním postižením.


Děti jsou přijímány k docházce zpravidla 1x ročně v září, při volné kapacitě pak i v průběhu roku. Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná 2. a 3. května 2019 od 10 do 12 hodin v budově školky. 


Informace o stravování ve školní jídelně MŠ Horní Planá


Školní stravování v našem zařízení poskytujeme v souladu s vyhláškou MŠMT č.107/2005Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhláška č.602/2006 Sb.) a zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon). 

Školní jídelna mateřské školy zajišťuje stravování přijatých dětí, přítomných v MŠ v době podávání jídla (vyhláška č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dospělých zaměstnanců školy. 


Školní jídelna připravuje pro děti :

 

  • přesnídávku v 8,30 hodin
  • oběd v 11,30 hodin
  • svačinu ve 14,30 hodin
  • pitný režim celodenně

 


Stravování dětí v mateřské škole se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování).


Ceny stravného :


Pro děti ve věku 3-6 let :

Přesnídávka …………………. 9,- Kč

Oběd ……………………….. 21,- Kč

Svačina ……………………… 9,- Kč

celodenní stravné ……………39,- Kč


Pro děti, které ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) dosáhnou věku 7 let:

Přesnídávka …………………..11,- Kč

Oběd ………………………...22,- Kč

Svačina ……………………….10,- Kč

Celodenní stravné …………...43,- Kč


(dětem přihlášeným jen na dopoledne bude hodnota odpolední svačiny odečtena)Úhrada stravného :

Stravné se hradí dopředu, a to vždy poslední dva pracovní dny předchozího měsíce. Jiný termín je možný jen po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Současně se stravným je účtována i úplata za předškolní vzdělávání (stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok).


Odhlašování stravy:

Pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit osobně nebo telefonicky (tel.775 867 981) vedoucí školní jídelny nebo učitelce ve třídě do 7,30 hodin, odpolední svačinu do 8,30 hodin. 

Po stanoveném čase odhlašovat nelze, strava je již v kuchyni připravována.

První den při náhlém onemocnění dítěte si zákonný zástupce může neodhlášenou stravu vyzvednout v době od 11,15 do 11,45 hodin. 

 

Organizace školního roku 2017/2018:

třídy a počty dětí

1.tř. (celodenní provoz) - 28 dětí 3-5 letých

2.tř. (celodenní provoz) - 28 dětí 5-6 letých


pedagogičtí zaměstnanci :

Radka Preňková - vedoucí učitelka, třídní učitelka 1.tř. Žabičky

Věra Trojáková - třídní učitelka 2.tř. Motýlci

Helena Jeřábková - učitelka

Veronika Ulrichová - učitelka

Nikola Mražíková - školní asistent, asistentka pedagoga

Tereza Fialová - asistentka pedagoga


provozní zaměstnanci :

Hana Blechová - školnice a pradlena

Jiřina Jarošová - kuchařka a vedoucí školní stravovny