Náhodný obrázek

PICT2470

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Inkluzívní škola 

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá realizuje od 1. září 2013 do 31. prosince 2014 projekt

 „Škola, kde nikdo nezůstává stranou – synergie aktivit pro inkluzívní vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Planá"        (CZ.1.07/1.2.15/02.0030), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky celkovou částkou 1 729 431,60 Kč. 

Cílem projektu je podpořit rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání. Tomu slouží pět klíčových aktivit projektu.

 1. Je to působení asistentky pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 2. Práce tří asistentek pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v základní škole. Důsledkem prvních dvou aktivit je jednak dobrá a vyrovnaná příprava všech dětí na počátku základní školy, jednak zlepšení pracovní atmosféry ve vyučovacích hodinách tříd základní školy a zlepšující se výsledky řady žáků.

Třetí aktivitou projektu je rozvoj profesních dovedností pedagogů, konkrétně seznamování se s metodou zprostředkovaného učení a její využití ve vlastní praxi.

Další klíčová aktivita zavádí do vzdělávání předškolních dětí a nejmladších žáků ZŠ dotykové tablety s výukovými aplikacemi. To je aktivita nejvíce ceněná samotnými dětmi.

Poslední oblast projektu je zaměřena na zlepšování spolupráce školy a rodiny. Je realizována formou deseti setkání předškoláčků, jejich rodičů, budoucí třídní učitelky 1. ročníku a zkušeného lektora podobných programů.

Podpora Evropského sociálního fondu je pro nás a hlavně naše žáky velkým přínosem.