Náhodný obrázek

P1160652

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

RodičeInformace pro rodiče

 

 Prázdniny ve školním roce 2018/2019

Podzimní prázdniny:  pondělí 29. 10. úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny:  sobota 22. 12. 2018  středa 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny:  pátek 1. 2. 2019    
Jarní prázdniny:  pondělí 4. 2. neděle 10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. 4. pátek 19. 4. 2019
Školní rok bude ukončen:  v pátek 28. 6. 2019    
Hlavní prázdniny:  sobota 29. 6.

neděle 1. 9. 2019

 

 

 

 

  

Volné dny a svátky

pátek 28. 9. 2018
středa 1. 5. 2019
středa 8. 5. 2019
 

 

 

Dny ředitelského volna

Ředitelské volno není předběžně plánováno.

 

Zápis do 1. třídy základní školy

Úterý 9. dubna 2019, 15.00 - 17.00

 

 

 

Desatero pro prvňáčky naší školy a jejich rodiče si můžete přečíst zde.

 

 

Přijímací řízení na střední školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení, vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 
Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od       do        (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 

Centrálně řízené jednotné přijímací testy:

12. dubna 2019 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

16. dubna 2019 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2019 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

17. dubna 2019 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

 

Školní potřeby, které by měli mít žáci z domova.

Seznam podle jednotlivých ročníků se vám zobrazí po kliknutí sem. 

 

 

 Rozvrhy hodin

    »» rozvrhy tříd a učitelů (2018-2019)

 

Informace o pravidelném doučování naleznete zde

 

Zeznam školních kroužků se Vám zobrazí kliknutím sem


 

Rozpis konzultačních hodin:

Vyučující Den Hodin (od - do)
I. stupeň       
L. Jandová Úterý 13.30 - 14.15
J. Smetanová Pondělí, pátek 7.00 - 7.25
J. Kopecká  Úterý, pátek 6.55 - 7.25

II. stupeň 

   
H. Škáchová  Čtvrtek 13.15 – 14.00
M. Špaková  Čtvrtek 13.15 – 14.00
J. Klímová Úterý  13.15 – 14.00
M. Šeligová Úterý 13.20 – 14.05
H. Bürgerová Středa  13.20 – 14.05
M. Košařová Pátek 6.45 – 7.25
R. Kupčáková Úterý 13.15 – 14.00
I. Černý  Pondělí 13:15 - 14:00
E. Dlouhá Úterý 13:15 - 14:00

 

V konzultačních hodinách je vyučující přítomen ve školní budově, aby poskytl informace rodičům i žákům. Po předchozí domluvě lze mít konzultaci s vyučujícím i v jiném termínu. 

 

Třídní schůzky a informativní odpoledne:

1. stupeň - dle vlastního uvážení, nejméně však 4x za rok


2. stupeň - informativní odpoledne:


pondělí      12. 11. 2018          16.30 – 18.00
pondělí        7. 1. 2019            15.30 – 17.00
pondělí        8. 4. 2019            16.30 – 18.00
pondělí        3. 6. 2019            15.30 – 17.00         

 

 

Plánované akce


Uvádíme pouze pravidelně se opakující akce, které jsou finančně náročnější. Kromě toho podle možností pořádáme zahraniční výjezdy, vícedenní školní výlety apod. Je dobré pořídit žákům cestovní pasy nebo občanské průkazy (možno i pro mladší 15 let).

6. ročník Mosty - stmelovací pobyt v přírodním prostředí, 2 dny, září  
7. ročník  Lyžařský výcvik, v sezoně 2018/19 podle zájmu dětí (nahlásit do konce září), cena do 2.000,-. Za dobrých povětrnostních podmínek bychom denně dojížděli.
8. ročník Výlet do Prahy, 3 dny, květen/červen, 1.800 Kč.


Ze školního řádu


Omlouvání a uvolňování žáků


  Při důvodech předem známých žádá zástupce žáka o uvolnění.
Na 1 hodinu uvolňuje příslušný vyučující.
Na 2 dny uvolňuje třídní učitel.
Na více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele.        Formulář Žádosti o uvolnění žáka z výuky je ke stažení zde.
Při nepředvídaných důvodech oznámí zástupce žáka do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
V případě školní absence z méně závažných důvodů (rodinná rekreace…) si žák doplní učivo sám.

 

 Žákovské úrazy

Každý úraz oznámí žák ihned vyučujícímu, o přestávce učiteli konajícímu dozor. Na dodatečné hlášení nebere pojišťovna zřetel.

 

Ztráty věcí


Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor. Doporučujeme podepsat dětem obuv a oblečení, protože k mnoha nalezeným věcem se nikdo nehlásí. Ztrátu hodnotnějších věcí je třeba hlásit policii. Ztrátu věci, která do školy nepatří, pojišťovna nehradí. Pokud mají žáci ve škole větší obnos peněz nebo cenné věci, jsou povinni je mít neustále při sobě nebo je dát do úschovy vyučujícímu.